Описание

ЗА СОБСТВЕНИКА: 
„Индустриална Зона-Плевен” ООД е компания, която притежава и управлява индустриалния и логистичен парк в гр. Плевен: Индустриален Парк Плевен. Компанията е собственост на БПД (51%) и ФПИ (49%) – и двете дружества с дългогодишна история, професионална компетентност и опит в сферата на индустриалните имоти, жилищните и офис сгради, управлението на хотели и ваканционни курорти, разположени основно в гр. София и в цяла България.


ОБЩИ ДАННИ:

 • обща площ: 193 000 кв.м.
 • парцели: от 3 000 кв.м. до 18 000 кв.м.
 • съществуващи готови за ползване сгради.


ПАРАМЕТРИ НА ПАРЦЕЛА:

 • индустриални и логистични дейности;
 • имоти в регулация с финализирани процедури съгласно плана на гр. Плевен;
 • коефициент на интензивност: 1,6;
 • плътност: 70%;
 • височина: до 15 м.


НАЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

 • 2 MW свободно електрозахранване с възможност за увеличаване до 12 MW;
 • собствена подстанция на място;
 • свързаност до мрежи средно и високо напрежение;
 • водоснабдяване и канализация; 
 • телекомуникации;
 • възможност за собствена жп линия в имота;  
 • възможност за газификация;
 • вътрешна пътна мрежа.


ПРЕДИМСТВА:

 • първокласна локация в новоразвиваща се индустриална зона;
 • налична инфраструктура: електрозахранване/водоснабдяване/канализация до границата на имота;
 • парцелите са подходящи за производствени, складови и обслужващи дейности; 
 • поддръжка на общите части (пътища, зелени площи, вход-изходи), охрана и др.;
 • при избор на парцела би могло да се осигури геодезично проучване;
 • удобен достъп за тежкотоварни автомобили с дължина до 25 м.; 
 • възможност за изграждане на вътрешна жп линия и товарна площ на място; 
 • пълна подкрепа и съдействие на инвеститорите (във връзка с ускоряване на процедурите в местните институции, проектиране, строителство и др.).


ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

 • възможност за разделяне и обединяване на парцели;  
 • възможност за продажба на парцели; 
 • възможност за продажба на парцел със съществуващи индустриални сгради;
 • възможност за наемане на парцели и сгради; 
 • възможности за „строителство по поръчка”: кратки срокове от първата стъпка до завършените производствени и/или складови бази.  


ВИДЕО:

Местоположение

Свободни площи

Свържете се с нас за актуални свободни площи.
Централен офис & БПД София Юг
1407, София
ул. „Филип Кутев“ № 137
адм. сграда 1, етаж 2
тел.: +359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД София Изток 1588, София
район Панчарево
ул. „Околовръстен път” 454 Б/А
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Варна 9009, Варна
Западна Промишлена Зона
ул. „Перла“ № 26, адм. сграда A6, етаж 2
Телефон:+359 (52) 502 035
e-mail: office@bpdplc.com
БПД Русе 7009, Русе
Индустриална Зона Русе
ул. „Слатинска“ № 6
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Плевен 5800, Плевен
ж.к. „Сторгозия“ № 140
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Индустриален парк Плевен 5800, Плевен
Ул. „Сторгозия“ № 90
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД завършва фасадите, инсталациите и вертикалната планировка на най-новата сграда в портфолиото си във Варна – А5 Научи повече