27.05.2022 Новини

БПД ПМ започна Етап II от ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ в локация БПД Летище София

На 25.05.2022 г. БПД ПМ започна работа по изграждането на Етап II от ЦЕНТЪР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ И АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ в локация БПД Летище София с Възложител Екуиникс България Дейта Сентърс.

Втория етап на проекта включва изпълнението на 6 бр. Дейта зали на площ от  1 850 кв.м. , включително и техническата инфраструктура, свързана с функционирането им.