03.04.2023 Новини

Напредък по "Проект ПАК ЕСТ", управляван от БПД ПМ

Под управлението на БПДПМ, строителството на нови складови, производствени и административни площи за „ПАК ЕСТ“ ЕООД в гр.Сливница тече по график благодарение на главния изпълнител „Бараж груп“ООД и изпълнителя на сглобяемата конструкция „Кастело Прикаст“ООД.