29.04.2021 Новини

Уведомление за инвестиционно намерение - за изграждане на „Център за съхранение на данни - Дейта център с офиси и трафопост“ в УПИ VIII-1166 - „за логистичен център, център за съхранение на данни, офиси и трафопост“, кв. 4a, м. „НПЗ Искър – Север-I,II,II

Във връзка с изискванията на чл.4(1) на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда“, обявяваме инвестиционно предложение за изграждане на „Център за съхранение на данни - Дейта център с офиси и трафопост“ в  УПИ VIII-1166 - „за логистичен център, център за съхранение на данни, офиси и трафопост“, кв. 4a, м. „НПЗ Искър – Север-I,II,III част““, район Искър, Столична община

Хладилни площи в сграда А5 в БПД Варна Научи повече