20.12.2019 Новини

Уведомление за инвестиционното намерение - сграда А4 в логистичен парк БПД Варна

Съгласно последните изменения в ЗООС, преди внасяне в РИОСВ, представяме уведомление за инвестиционното намерение – изграждане на сграда А4 от Логистичен парк Варна.

Текстът на уведомлението може да намерите тук.

БПД завършва фасадите, инсталациите и вертикалната планировка на най-новата сграда в портфолиото си във Варна – А5 Научи повече