11.04.2023 Новини

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще разпредели брутен дивидент на акция на акционерите

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще разпредели по 0,3102 лева брутен дивидент на акция на акционерите. Това е решил съветът на директорите на дружеството, който свиква общо събрание на 10 май, вижда се от документи, публикувани в Бюлетин Investor.

 

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" ще изплати като дивидент цялата печалба за 2022 г. - Investor.bg