Град Местоположение Етаж Площ
Складова сграда А5 - офис площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 от 55,00 кв.м. Научи повече
Офис площи София Логистичен парк БПД София Юг (гр. София 1407, р-н Хладилника, ул. „Филип Кутев” № 137) 1 Научи повече
Офис в Логистичен парк БПД София Изток София Логистичен парк БПД София Изток (София, район Панчарево; ул. „Околовръстен път” № 454 Б) 3 226,63 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.2 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 143,77 кв.м. Научи повече
Офис в Логистичен парк БПД София Изток София Логистичен парк БПД София Изток (район Панчарево; ул. „Околовръстен път” № 454 Б) 3 68,48 кв.м. Научи повече
Складова сграда A6-офиси Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 от 65, 00 кв.м. Научи повече