Град Местоположение Етаж Площ
Складова сграда А5 - офис площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 от 55,00 кв.м. Научи повече
Офис площи София Логистичен парк БПД София Юг (гр. София 1407, р-н Хладилника, ул. „Филип Кутев” № 137) 1 Научи повече
Офис A6-201.1.4.2 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 60,44 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.2 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 143,77 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.3 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 143,42 кв.м. Научи повече
Офис A6-203.3.3 и 203.3.4 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 229,91 кв.м. Научи повече