logo

БПД (BPD - Bulgarian Property Developments) е компания за недвижими имоти, създадена през 2004 г. с намерение да инвестира в България. БПД беше първата компания в България, листвана на AIM - алтернативния пазар на Лондонската Фондова Борса.

БПД притежава и управлява имоти, разположени на ключови локации с обща отдаваема площ повече от 60 000 кв.м и проекти за развитие около 400 000 кв.м. От 2009 година БПД стана част от групата Тависток - частна инвестиционна компания, основана от инвеститорът Джо Люис преди повече от 35 години. Компанията се разраства и към днешна дата обхваща широк портфейл от инвестиции в 15 страни. За допълнителна информация относно Тависток, посетете tavistock.com.

БПД е водещ собственик, оператор и инвеститор в областта на индустриалните недвижими имоти в България. Компанията отдава под наем модерни складови съоръжения на производители, търговци, транспортни фирми, логистични оператори и други предприятия. Ние сме подходящия избор за клиентите, които търсят широка гама от услуги в областта на индустриалните недвижими имоти в развиващите се пазари, където имаме значителен опит.

Нашата корпоративна визия е да бъдем лидер в тази бързо развиваща се пазарна среда чрез иновативни решения и управленски екип от професионалисти с ключови компетенции.

Създаваме и развиваме дългосрочни отношения със служители, партньори и контрагенти с цел взаимен интерес и ползи.

Фокусираме се върху някои базисни критерии при избор на нови инвестиции - ясна управленска структура, доказан опит, бизнес модел с потенциал за голям растеж и успешна реализация на базата на уникален продукт или услуга.

Нашата корпоративна мисия е разработването и управлението на проекти за недвижими имоти. Ние целим да идентифицираме възможностите за инвестиции и придобиване на нови бизнеси, прилагайки нови гъвкави стилове на управление, които генерират печалба и създават стойност.

Поддържаме полезни и дълготрайни взаимоотношения с нашите партньори и колеги.

Бързи факти и цифри

Данни към 31 март 2020 г. Научи повече
2004

Година на основаване

100 млн. евро

Стойност на управляваните активи

11 локации

в които осъществяваме дейност

55 сгради

6.5 години средна възраст

6 действащи

Логистични парка на ключови локации

+100 000 кв.м.

Обща отдаваема площ

+400 000 кв.м.

Проекти в процес на развитие

+190

Чуждестранни и местни наематели

95%

заетост на нашите обекти

Приходи

85% от наем спрямо 15% от логистика

Инвеститор клас A

Получен от българското правителство

20 000 палетоместа

На 3 локации (София, Варна, Русе)

Мисия

Нашата корпоративна мисия е разработването и управлението на проекти, свързани с недвижими имоти. Нашата цел е насочена към откриването на инвестиционни възможности, придобиването и управлението на нови дейности и бизнеси чрез прилагането на нови модели на гъвкаво управление, които генерират приходи и създават стойност.

Визия

Нашата корпоративна визия е да бъдем лидер в бързоразвиващите се пазарни условия чрез взимане на иновативни решения и управление на екип от професионалисти с ключови компетенции. Създаваме и развиваме дългосрочни взаимоотношения със служители, партньори и контрагенти на принципа на взаимния интерес и ползи.

Фокус

  • Ние сме фокусирани върху инвестирането в мащабни идеи и активи.
  • Ние сме фокусирани върху устойчивото развитие, което постигаме като продължа- ваме да се развиваме и усъвършенстваме .
  • Ние сме фокусирани върху поддържането на оптимален баланс на портфолиото от ключови локации с първокласни инвестиции.
  • Ние сме фокусирани върху изграждането на доверие. Доверието стои преди бизнеса.

История

2020
Завършване на проекта „Строителство по поръчка” за немската фармацевтична компания
2019
БПД започва изграждането на логистична сграда с площ от 15 500 кв.м в централна- та част на Логи- стичен Парк БПД Варна. Сградата разширява общата застроена площ на логистичния парк до 62 000 кв.м
2019
15-годишнина на БПД
2019
Участие в EXPO REAL, МЮНХЕН, най-голямото меж- дународно търгов- ско изложение за недвижими имоти и инвестиции
2018
КЛЮЧОВА ГОДИНА ЗА БПД
  • Регистрация на търговската марка БПД
  • Портфолиото се разширява с BPD Industrial Real Estate Trust REIT
  • БПД стартира II фаза на Логистичен парк БПД София Изток. За вто- ри път изпълняваме стандартите за фармацевтичен склад с площ около 4 300 кв.м
  • БПД придобива недвижим имот с площ от 30 000 кв.м на входа на Божурище и добавя нова локация в гр. София – БПД София Запад.
  • БПД придобива над 200 000 кв.м в Индустриален Парк Плевен и е собственик на 51% от Дружеството
  • Внедрени са ОБЛАЧНИ услуги на разположение за логистичните дейности на БПД
2014
БПД става Инвеститор на годината за проект „Строителство по поръчка” за немска автомобилна компания
2012
Логистичен Парк БПД Русе участва в Националния конкурс „Сграда на годината”
2010
БПД става едноличен собственик на Логисти- чен Парк БПД Варна
2009
Става част от Тависток Груп
2007
БПД получава награда за Инвеститор Клас А за Логистичен Парк БПД Варна и интензивно изгражда индустриални, складови и логистични бази
2004
Основите на БПД – годината, когато компанията започва своя път

Кариери

Искате да станете част от екипа на БПД и да продължите своята кариера в най-голямата инвестиционна компания в България, можете да кандидатствате по някоя от свободнте ни позиции.
Стани част от БПД