Град Местоположение Етаж Площ
Складова сграда А5 - складови площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) Научи повече
Складови площи София Логистичен парк БПД София Юг (гр. София 1407, р-н Хладилника, ул. „Филип Кутев” № 137) Научи повече
Хладилни площи в сграда А5 в БПД Варна Научи повече