27.05.2022 Новини

Доволни клиенти от БПД Лоджистикс продължават успешното партньорство с БПД на повече локации в страната.

Доволни клиенти от БПД Лоджистикс продължават успешното партньорство с БПД на повече локации в страната.

В БПД Лоджистикс предусещаме желанията на клиента и неговата визия за развитие и успяваме  да предложим в точния момент и на точното място необходимите му услуги във вид и качество, които очаква.

 

БПД ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ:

 • управление на поръчки;
 • договорна логистика;
 • складиране;
 • комисиониране;
 • опаковане, пакетиране, етикетиране и други услуги с добавена стойност;
 • крос-докинг операции;
 • товарно-разтоварни дейности.

БПД ЛОКАЦИИ

 • Логистичен парк БПД Русе – 15 000 палетоместа;
 • Логистичен парк БПД Варна – 2 000 палетоместа;
 • Логистичен парк БПД Варна - 2048 палетоместа в хладилни площи
 • Логистичен парк БПД София – 3 000 палетоместа;

 

Когато клиентите ни са удовлетворени и ние сме доволни!