18.08.2021

Хладилни площи в сграда А5 в БПД Варна

Хладилни площи под наем :

•       4 хладилни камери със следните параметри:

-        площ 1 021 кв.м. с температурен режим от + 2 до + 14 с

-        площ 1 046 кв.м. с температурен режим от - 18 до – 24 с       

 -        пикинг зони: от + 2 to + 6

-        стелажни системи в хладилните помещения и BMS система за следене на температурата с наблюдение и управление от разстояние 

•        светла височина 10,50 м

•        под с товарен капацитет: 5 т/кв.м.

•        2 рампи на всеки 1 000 кв.м. и достъп до кота 0 на всеки 2 000 кв.м.

 

Хладилни палетоместа под наем и Логистично обслужване

- 1 024 кв.м. палетоместа с температурен режим от + 2 до + 14 с

- 1 024 кв.м. палетоместа с температурен режим от - 18 до – 24 с

- пикинг зони с температурен режим от + 2 to + 6

- стелажни системи в хладилните помещения

 - BMS система за следене на температурата с наблюдение и управление от разстояние 

 - БПД предлага интегрирани логистични решения

 - индивидуални решения съгласно вашия бизнес модел

 - ние ви оказваме подкрепа със складове, оборудване, инфраструктура, машини и персонал.

 - предлагаме помещения с контролирана температура и палетоместа

 - HACCP за храни и фуражи

 - достъп от целия свят и отчитане по всяко време чрез система за управление на складови наличности.