09.05.2023 Новини

Индустриален Парк Плевен - сертифициран като индустриален парк

На 18 април 2023 г., Индустриален Парк Плевен получи Сертификат за Индустриален парк от Министерство на икономиката и индустрията. 

Индустриален Парк Плевен е първият зелен индустриален парк в България. 

ПРЕДИМСТВА и ПРИЗНАНИЯ
• сертифициран като индустриален парк през 2023 г.от Министерство на икономиката и индустрията;
• oсигурено ЕВРОПЕЙСКО ГРАНТОВО ФИНАНСИРАНЕ, чрез участие в Програма за публична подкрепа за развитиете на индустриални паркове;
• публично – частно партньорство с Община Плевен с цел привличане на чуждестранни инвестиции врайона;
• за развитието на Индустриален Парк Плевен,ние се обединихме с Аутомотив Клъстър България;
• Индустриален Парк Плевен се стреми към успешно партньорство с Българска агенция за инвестиции;
• Индустриален Парк Плевен се обособява като първия в Северна България район за целенасочена подкрепа от държавата;
• Индустриален Парк Плeвен работи в сътрудничество с Германо-Българска индустриално-търговска камара, Американска търговска камара;
• до края на 2023 г. ще бъде изграден фотоволтичен парк с мощност 5 MW. 

Индустриален Парк Плевен предлага пълно обслужване и подкрепа чрез:

 - европейско грантово финансиране;

 - продажба и наем на имоти и готови сгради;

 - buit-to-suit решения с кратки срокове за строителство ( от 6 м. до 1 г.) 

 - пълно управлние на инвестиционен проект 

 - ползване на зелена енергия