21.08.2023 Новини

Меморандум за сътрудничество се подписа между Индустриална Зона Плевен ООД и Община Плевен.

Меморандум за сътрудничество се подписа между Индустриална Зона Плевен ООД и Община Плевен.

Индустриална Зона Плевен ООД и Община Плевен декларират своето намерение и ангажимент да си взаимодействат и подкрепят една друга в усилията си за развитие на бизнес климата в града и привличане на инвеститори в Индустриален Парк Плевен, намиращ се на територията на Община Плевен.

Двете страни ще обединят усилията си чрез съвместни инициативи като публични събития (съвместни конференции, кръгли маси, дискусионни форуми и др.) и чрез обмен на добри практики  да повишат интереса към Индустриален Парк Плевен като Първия зелен индустриален парк с напълно изградена и налична действаща инфраструктура.