28.06.2023 Новини

Напредък по Проект на БПД ПМ "ПАК ЕСТ"

Под управлението на БПД ПМ, новите складови, производствени и административни площи за „ПАК ЕСТ“ ЕООД в гр.Сливница са със затворени покрив и фасада.

Главен изпълнител „Бараж груп “ООД 

Изпълнител на конструкция и покривни дейности "Кастело Прикаст" ООД

Проектант „ИнтАрх“ ООД

Строителен надзор „ММВ-инженеринг“ ЕООД