25.01.2024 Новини

Под ръководството и надзора на БПДПМ се изгради фотоволтаична инсталация

Фотоволтаичната инсталация с мощност 150 kWp, предназначена за собствено потребление на ПАК ЕСТ, беше изградена от фирмата "РВС-инженеринг" ЕООД под ръководството и надзора на БПДПМ във всички фази на проектирането, строителното разрешаване, изпълнението и приемането на проекта.