21.01.2021 Новини

Сграда А3 е със 100 % заетост на площите

Лицевата сграда А3, собственост на БПД Индустриален ФНИ АДСИЦ е със 100 % заетост на площите, като част от привлечените търговски компании са с нов за логистичния парк продуктов профил.

В началото на декември 2020 г., БПД получи Разрешение за ползване на сграда А5 Научи повече