07.04.2021 Новини

Уведомление за инвестиционно намерение

Във връзка с изискванията на чл. 4 (1) на „Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда“, обявяваме инвестиционно предложение за изграждане на „Логистична база“ на „Тавилог“ ЕООД в поземлен имот 12084.2759.125, район Връбница, Столична община.

Хладилни площи в сграда А5 в БПД Варна Научи повече