10.11.2023 Новини

Завършен проект от БПД ПМ

 

Новопостроените 8500 м2 производствени и складови площи са въведена в експлоатация и от октомври 2023 са част от работния процес на ПАК ЕСТ в гр.Сливница, с което проектът за БПДПМ е успешно приключен.