Град Местоположение Етаж Площ
Шоуруум А2 София Логистичен парк БПД София Изток I (София, район Панчарево; ул. „Околовръстен път” № 454 Б) партер 262,45 кв.м. Научи повече
В началото на декември 2020 г., БПД получи Разрешение за ползване на сграда А5 Научи повече