Логистични паркове

Виж всички

Свободни площи

Виж всички
Град Местоположение Етаж Площ
Проект БПД София Запад София Проект БПД София Запад (УПИ I, кв. 13, по плана на гр. София, местност „Толева махала“) 29 902 кв.м. Научи повече
Палетоместа София София Логистичен парк БПД София Изток I (София, район Панчарево; ул. „Околовръстен път” № 454 Б) 2 000 кв.м. Научи повече
Офис площи София Логистичен парк БПД София Юг (гр. София 1407, р-н Хладилника, ул. „Филип Кутев” № 137) 1 Научи повече