Логистични паркове

Виж всички

Свободни площи

Виж всички
Град Местоположение Етаж Площ
Проект БПД София Запад София УПИ I, кв. 13, по плана на гр. София, местност „Толева махала“ 29 902 кв.м. Научи повече
Палетоместа София София Логистичен парк БПД София Изток I 2 000 кв.м. Научи повече
Офис №23 София БПД София Юг 1 80,00 кв.м. Научи повече
Склад №15 София БПД София Юг 230,00 кв.м. Научи повече
Офис A6-203.3.3 и 203.3.4 Варна Логистичен парк БПД Варна 2 229,91 кв.м. Научи повече
Шоуруум А2 София Логистичен парк БПД София Изток I партер 262,45 кв.м. Научи повече