Град Местоположение Етаж Площ
Хладилни площи от Октомври 2020 г. Варна гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26 2 100 кв.м. Научи повече