Град Местоположение Етаж Площ
Складова сграда А5 - хладилни площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 100 кв.м. Научи повече