Описание

Хладилни площи под наем

 

•       4 хладилни камери със следните параметри:

-        площ 1 021 кв.м. с температурен режим от + 2 до + 14 с

-        площ 1 046 кв.м. с температурен режим от - 18 до – 24 с       

 -        пикинг зони: от + 2 to + 6

-        стелажни системи в хладилните помещения и BMS система за следене на температурата с наблюдение и управление от разстояние 

•        светла височина 10,50 м

•        под с товарен капацитет: 5 т/кв.м.

•        2 рампи на всеки 1 000 кв.м. и достъп до кота 0 на всеки 2 000 кв.м.

 

Хладилни палетоместа под наем и Логистично обслужване

 

- 1 024 кв.м. палетоместа с температурен режим от + 2 до + 14 с

- 1 024 кв.м. палетоместа с температурен режим от - 18 до – 24 с

- пикинг зони с температурен режим от + 2 to + 6

- стелажни системи в хладилните помещения

 - BMS система за следене на температурата с наблюдение и управление от разстояние 

 - БПД предлага интегрирани логистични решения

 - индивидуални решения съгласно вашия бизнес модел

 - ние ви оказваме подкрепа със складове, оборудване, инфраструктура, машини и персонал.

 - предлагаме помещения с контролирана температура и палетоместа

 - HACCP за храни и фуражи

 - достъп от целия свят и отчитане по всяко време чрез система за управление на складови наличности.

 

 

Централен офис & БПД София Юг
1407, София
ул. „Филип Кутев“ № 137
адм. сграда 1, етаж 2
тел.: +359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД София Изток 1588, София
район Панчарево
ул. „Околовръстен път” 454 Б/А
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Варна 9009, Варна
Западна Промишлена Зона
ул. „Перла“ № 26, адм. сграда A6, етаж 2
Телефон:+359 (52) 502 035
e-mail: office@bpdplc.com
БПД Русе 7009, Русе
Индустриална Зона Русе
ул. „Слатинска“ № 6
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Плевен 5800, Плевен
ж.к. „Сторгозия“ № 140
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Индустриален парк Плевен 5800, Плевен
Ул. „Сторгозия“ № 90
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com