Град Местоположение Етаж Площ
Палетоместа Варна Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 14 00 кв.м. Научи повече
Палетоместа София София Логистичен парк БПД София Изток I (София, район Панчарево; ул. „Околовръстен път” № 454 Б) 2 000 кв.м. Научи повече
Палетоместа Русе Русе Логистичен парк БПД Русе (гр. Русе, България, Индустриална Зона Русе; ул. „Слатинска” №6) 11 000 кв.м. Научи повече
БПД завършва фасадите, инсталациите и вертикалната планировка на най-новата сграда в портфолиото си във Варна – А5 Научи повече