Описание

Проект: Логистичен парк БПД Русе 
Площ: 11 000 кв.м
Капацитет: 15 000 палето места*
Свободни към момента – 2 000 палето места 
*обявените палето места са за евро палети  с височина 160 см.

БПД ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ:

  • управление на поръчки;
  • договорна логистика;
  • складиране;
  • комисиониране;
  • опаковане, пакетиране, етикиране и други услуги с добавена стойност;
  • крос-докинг операции;
  • товарно-разтоварни дейности.

За повече информация, моля свържете се с нас:

Цанко Христов
+359 878 240 597
c.hristov@bpdplc.com

Местоположение

Централен офис & БПД София Юг
1407, София
ул. „Филип Кутев“ № 137
адм. сграда 1, етаж 2
тел.: +359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД София Изток 1588, София
район Панчарево
ул. „Околовръстен път” 454 Б/А
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Варна 9009, Варна
Западна Промишлена Зона
ул. „Перла“ № 26, адм. сграда A6, етаж 2
Телефон:+359 (52) 502 035
e-mail: office@bpdplc.com
БПД Русе 7009, Русе
Индустриална Зона Русе
ул. „Слатинска“ № 6
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
БПД Плевен 5800, Плевен
ж.к. „Сторгозия“ № 140
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com
Индустриален парк Плевен 5800, Плевен
Ул. „Сторгозия“ № 90
Телефон:+359 (2) 868 13 74
e-mail: bg@bpdplc.com