Логистични паркове

Виж всички

Функциониращи проекти

Проекти в процес на развитие

  • В момента няма активни проекти от категорията

Парцели за развитие и продажба

  • В момента няма активни проекти от категорията

Свободни площи

Виж всички
Град Местоположение Етаж Площ
Складова сграда А5 в Логистичен парк БПД Варна Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 1 от 1 000 кв.м. Научи повече
Складова сграда А5 - офис площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 от 55,00 кв.м. Научи повече
Логистичен парк БПД Варна Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 132 500 кв.м. Научи повече
Складова сграда А5 - хладилни площи Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 100 кв.м. Научи повече
Палетоместа Варна Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 14 00 кв.м. Научи повече
Офис A6-202.2.2 Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 143,77 кв.м. Научи повече
Складова сграда A6-офиси Варна Логистичен парк БПД Варна (гр. Варна, Западна индустриална зона; ул. „Перла” №26) 2 от 65, 00 кв.м. Научи повече